BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ

Basınçlı kapların periyodik kontrolleri kapsamındaki hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

•         Buhar Kazanı

•         Kızgın Su Kazanı

•         Kalorifer Kazanı

•         Kızgın Yağ Kazanı

•         Hava Tankı

•         Kompresör

•         Hidrofor

•         Genleşme Tankı

•          Otoklav

basınçlı kapların periyodik kontrolleri

Basınçlı kapların periyodik Kontrolleri

25.04.2013 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde Periyodik kontrol; iş ekipmanlarının yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleri olarak tanımlanmıştır.

Basınçlı kap ise; İç basıncı 0,5 bardan büyük olan içine akışkan doldurmak için tasarlanmış ve imal edilmiş haznedir. Bir kap birden fazla hazneden oluşabilir. Her türlü basınçlı kap ile bunlar ile bağlantılı boru donanımı, emniyet donanımları ve basınçlı aksesuarlar ise basınçlı ekipman anlamına gelmektedir. Eğer; varsa basınçlı ekipman üzerindeki flanş, nozul, kaplin, destekler, kaldırma mapası vb. basınçlı kısımlara bağlı elemanlar da buna tanıma dahildir.

Basınç altında çalışan ve özellikle sanayi iş kollarında yoğun olarak kullanılan Basınçlı Kap Ekipman ve Tesisatları işyerlerindeki iş güvenliği açısından yüksek riskli makine ve ekipmanların arasında sayılmaktadır.

Basınçlı Kapların periyodik kontrolleri nin yapılmaması sonucu hasar görmeleri, olası bir tehlike durumunda yakınında çalışanlara zarar vermeleri ve üretim süreçlerini baltalamaları işletmeler için çoğu zaman kaçınılmaz ve istenmeyen vakalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Basınçlı kapların kontrolünde; temel prensip olarak Hidrostatik Test (basınçlı tank testi) yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Mevcut zorunlu haller (işletme ve tesislerin ve/veya basınçlı kap ve ekipmanlarının durdurulamadığı haller) sebebiyle hidrostatik test yapılamadığı durumlarda periyodik kontrollerin standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri ile periyodik kontrollerin yapılmasına yasal olarak uygunluğunu tanımlamaktadır. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

İşletmelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden, basınçlı kapların emniyet ekipmanları ile birlikte güvenli bir şekilde kullanılması için, bu kapların periyodik olarak korozyon, sızdırmazlık, aşınma, çatlak, deformasyon, bağlantı kontrolü, sıcaklık, basınç, temizlik, fonksiyon gibi kriterlerin test ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

Basınçlı kaplardaki tehlikeler; ekipmanın cinsine göre farklılıklar göstermekle birlikte aşağıdakilerin bir yada birkaçı oluşabilmektedir;

Basınçlı kaplar zamanla korozyona uğrar, emniyet elemanlarında arıza, bağlantı ve kaynak yerlerinde açılma, çatlak gibi hatalar meydana gelir. Basınçlı kaplarda oluşan hatalar gözle fark edilmeyebilir. Basınçlı kaplar bu şekilde çalışmaya devam ederse güvensiz bir çalışma ortamı oluşur ve buda basınçlı kabın çalıştığı sürece patlama riski taşıdığı anlamına gelir. Basınçlı kapların yapılan kontrolleriyle bu hatalar ortaya çıkar. Ayrıca yapılan kontrollerle basınçlı kapların kullanıma uygun olup olmadığı, güvenli bir şekilde çalışabilirliği de tespit edilebilir. Bu şekilde basınçlı kapların kullanıldığı işyerlerinde daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanmış olur.

 

NİLÜFER LAB bünyesindeki Makine Mühendisleri yetkin kontrolörleri ile hassas ve kalibreli ölçüm araçları vasıtasıyla işletmenizde kullanılan aşağıda belirtilen Basınçlı Kap, Ekipman ve Tesisatlarının periyodik kontrol ve testlerinde yüksek standartlarda hizmet sunarak bağımsız, tarafsız ve güvenilir mühendislik kontrolleri gerçekleştirmektedir.