Gürültü Ölçümü

Gürültü ölçümü;

Öncelikle tüm bölümler ve proseslerin gezilerek anlaşılmaya çalışılması sağlanır.

gürültü ölçümü

• İş yerinin bölümleri ve çalışan sayısının belirlenmesi.

Aynı işleri yapanlar/aynı bölümlerde çalışanların kümelenmesi (Homojen alt gruplar oluşturma)

Çalışanlar hangi bölümlerde, hangi aletlerle, hangi sürelerde çalışıyorun saptanması

Gürültü tipleri (kararlı,kararsız-peak var mı?)

Yapılan ölçümlerin makina yerleşim planı üzerinde gösterilmesi

İSGÜM Gürültü Ölçümleri

– Çalışanın kulak hizasında,

– İşçilerin bulunduğu çalışma alanlarında,

– Esnek çalışma şartları dikkate alınarak,

– IEC 60651/804 standartına uygun cihazlarla İSGÜM Gürültü Ölçümleri Tercih edilen mikrofon konumu ;

• Mümkün olması durumunda kulağın dış kanal girişinden 0,1-0,3 m. uzaklıkta yakaya yerleştirilmiş olmalıdır. Çalışma sırasında baş konumu iyi belirlenmemiş ise ;

• Ayakta duran kişinin bulunduğu zemin seviyesinden, 1,55 m ± 0,075 m. yükseklikte,

• Oturan kişiler için, oturma düzleminin ortasında, 0,91 m.± 0,05 m. yükseklikte olmalıdır.

http://niluferlab.com/gurultu-olcumu