ORTAM ve İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZLERİ

Nilüfer Lab olarak ortam ve iş hijyeni ölçümü konusunda geniş bir hizmet yelpazemiz bulunmaktadır.

 • NOKTASAL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

  Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Tespiti – TS EN ISO 9612 standardına uygun olarak, ortam gürültüsü ölçümlerinin yapılması

 • KİŞİSEL MARUZİYET GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

  Kişilerin Maruz Kaldığı Gürültü Düzeyinin Ölçülmesi Ve İşitme Kayıplarının Tespiti – TS 2606 ISO 1999 standardına uygun olarak,  kişisel gürültü maruziyeti ölçümlerinin yapılması

 • TÜM VÜCUT TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ

  Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi – TS ISO 2631-1 (TS EN 1032 +A1 ile birlikte) standartlarına uygun olarak, kişilerin maruz kaldığı tüm vücut titreşimi ölçümlerinin yapılması

 • EL-KOL TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ

  Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi – TS EN ISO 5349-1 ve TS EN ISO 5349-2 standartlarına uygun olarak, kişilerin maruz kaldığı tüm vücut titreşimi ölçümlerinin yapılması

 • TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ

  Hareketli Makinaların Deneye Tabi Tutulması İle Titreşim Emisyon Değerinin Tespiti – TS EN 1032+A1 standartlarına uygun olarak, titreşim emisyon değeri ölçümlerinin yapılması

 • NOKTASAL VE KİŞİSEL MARUZİYET TOZ ÖLÇÜMÜ

  Toplam Solunabilir Toz Tayini – MDHS 14/3 Standardına uygun gravimetrik yöntemle toz ölçümlerinin yapılması

 • AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ

  İşyerlerindeki Aydınlatma / Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü – COHSR-928-1- IPG-O3 Standardına uygun olarak işyeri aydınlatma ölçümlerinin yapılması

 • TERMAL KONFOR ÖLÇÜMÜ

  Sıcak Ortamlar İçin WBGT ( Yaş Hazne Küre Sıcaklığı ) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısı Ve PMV – PPD İndislerine Göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi – TS EN 27243 ve TS EN ISO 7730 Standartlarına uygun olarak işyeri termal konfor parametreleri ölçümlerinin yapılmasıdır. Orta Dereceli Termal Ortamlar İçin PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi – TS EN ISO 7730 Standardına uygun olarak termal konfor ölçümlerinin yapılması

 • GAZ ÖLÇÜMÜ

  Dedektör Tüp ile Anlık Gaz Ölçümü – ASTM-D 4490-96 Standardına uygun olarak dedektör tüp ile anlık olarak ( tolüen, oksijen, kükürtdioksit, ksilen, karbonmonoksit, benzen ve azotoksit ) gazlarının ölçümlerinin yapılması

İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri yaptırmakla yükümlüdür.

ortam ve iş hijyeni

Ortam ve iş hijyeni ölçümü test analizleri ile çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayinlerinin yapılmasıdır.

İşveren, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı çıkarılan yönetmelikler kapsamında iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır.
NİLÜFER LAB TS EN ISO/IEC 17025
Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarının yeterliliği için genel şartlar standardı kapsamında TÜRKAK tarafından akredite olmuş bir kuruluş olarak aşağıdaki parametrelerde müşterilerine ortam ve iş hijyeni ölçümü hizmetini vermeyi taahhüt eder.