TOPRAKLAMA ve İÇ TESİSAT PERİYODİK KONTROLLERİ

Nilüfer LAB A Tipi Muayene Kuruluşu olarak topraklama iç tesisat periyodik kontrolleri anlamında endüstriyel kurum ve kuruluşlara;

 •           Elektriksel periyodik kontroller
 •           Elektrik iç tesisleri denetimi ve raporlaması
 •          Topraklama tesisatı ölçümleri (makine gövde topraklaması)
 •           Paratoner topraklaması
 •           Pano topraklama testi
 •           Kaçak akım koruma rölesi testi
 •           Süreklilik testi
 •           İzolasyon testi
 •           Trafo topraklama ölçümü
 •           Jeneratör gövde koruma topraklama ölçümü
 •           İşletme ve koruma topraklaması tesisatı ölçümleri
 •           Elektrik panolarında kablo sıcaklık değerlerini ve yangın riski oluşturabilecek cihazların termal kamera ile sıcaklık ölçümlerinin yapılarak            raporlanmasını EMO’ya kayıtlı ve bu ölçümleri yapabilme yetkisi sertifkasına sahip uzman mühendis personelleri ile müşterilere kaliteli ve           güvenilir hizmet vermeyi taahhüt eder.

Endüstriyel tesisler ve benzeri (hastane, okul, yurt, spor kompleksi, otel, katlı otopark, akaryakıt istasyonları, petrol istasyonları – benzin istasyonları, kimya tesisleri, kaplama ve kataforez tesisleri, metal sektörü, otomotiv sektörü, gıda sektörü, sağlık sektörü, fabrika ve atölyelerde, organize sanayi bölgeleri, üretim tesisleri gibi..) topraklama iç tesisat periyodik kontrolleri ölçümleri, elektrik testleri ve kaçak akım koruma rölesi testleri ile ilgili yasa ve yönetmeliklerce de belirtildiği üzere periyodik olarak yapılmalıdır.

topraklama iç tesisat periyodik kontrolleri

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Ek-P’de çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotları şöyledir:

 • Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri için (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) :       2 yıl
 • Enerji nakil ve dağıtım hatları için:                                                                                                 5 yıl
 • Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için;
 1. Topraklamalara ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi:                                                        1 yıl
 2. Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller:                                          2 yıl
 • Sabit işletme elemanları için:                                                                                                            1 yıl
 • Yer değiştirebilen işletme elemanları için:                                                                                     6 ay