YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROLLERİ

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı Periyodik Kontrolleri

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği dikkate alınarak İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince; Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı Periyodik Kontrolleri yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir. Vereceğimiz belge ve kontrol içeriği ;

  • Su Depoları ve Kaynağının Kontrolü
  • Yangın Pompalarının Performans Kontrolleri
  • Yangın Dolapları ve İç Teçhizat Kontrolleri
  • Hidrant Sistemleri Kontrolü
  • Sprinkler Sistemi Kontroller
  • Kritik Devre Yangın Hortumları Debi Tayini

yangın tesisatı periyodik kontrolleri

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ : Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 , TS EN 671-1, TS EN 671-2 , TS EN 671-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.